Rainbow – A [Live] เพียบ !!!

วงนี้มาแรงจริงๆ แม้ว่าทางเกาหลีจะมีข่าวออกมา ว่าจะแบนท่าเต้นของวงนี้ เนื่องจากส่อแววถึงความไม่เหมาะสม ท่าที่ว่าก็คือ ท่าเต้นที่เปิดเสื้อขึ้นมานั้น แต่ชั่งมันเถอะครับข่าวก็คือข่าว

เรามาดูกันเลยดีกว่า

ผมชอบอันนี้มากเลย น่ารักมากทั้งวงเลย !! : )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s