Google ก็ร่วม count down ปี 2009 กับเขาด้วย !

google_countdown

Google ก็ขอร่วม count down กับเขาด้วยกันเหมือนกันแหะ ( ตามกระแส ) โดยมีบอกเป็น tip แนะนำของแต่ละวันเช่น tip ที่บอกว่า คุณสามารถจะใช้ google ในการ check รอบหนังที่เข้าฉายได้ ( ในไทยก็ใช้ได้นะครับ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ใน อเมริกาแล้ว ) โดยจะทยอยเผย tip แปลกๆพิเศษๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ ใครอยากจะเข้าไปดูเชิญที่นีัเลย http://www.google.com/intl/en_us/countdownto2009/